welcome to our world

Grundlagt i 2007 af den gotlandsfødte designer Elin Sigrén. Frem for alt er Sägen en hyldesttilytringsfrihedenog en viljetil at styrkemennesker med maximalistisksmykkekunst, så tag ud i verdenogerobr den! Vi ønsker, at voressmykker skal opmuntre dig til at leve modigt ogfejre livet. Når du bærer et smykkefra Sägen Jewelry, kan du smide en t-shirt på ogføle dig helt uovervindeligog fantastisk.

Elin sigrén

Founder & CEO of SÄGEN

I 2007 føltejeg en stærklængsel efter at udtrykke min kreativitet samtidig med, at jeg blev mor for førstegang. Min rejsebegyndte med genanvendteporcelænssmykker, som i dag er blevetvoreselskedeHeritage-kollektioner. Med tiden begyndtejeg at arbejde med stålsmykkerogudvidedebrandet med tidløseogkraftfuldestatement-smykkerogskabtevores Studio-kollektioner, ægte skandinaviske maximalistiskesmykker.

Vores design

Scandinavian Maximalism

Vi designer både udtalelses- og klassisk tidløsesmykker, fra Sverige med kærlighed. Brandet er stærktengageret i at skabelangvarigesmykker, derbryder med de mønstre, derdefineresaf mainstream-mode. Voresførste kollektioner blev lavet med hjælpfraefterladte skandinaviske porcelænsklassikere, fundet på loppemarkederogomdannettilsmykker. Derfor var genanvendelseogbæredygtighed en del afvores DNA fra det allerførstesmykke, der blev lavet, og vi arbejder aktivt på at mindske det fodaftryk, vi efterlader. Vi stræber efter at skabesmykker, der bliver en forlængelseaf din identitet. Vi opfordrer dig til at skinne klart, leve modigt ogfejre livet.

Materialer, som man kan føle sig godt tilpas med

produktion

På Sägen tror vi på produkter, dervarer. Voressmykker kommer frabæredygtigeog etisk kildedematerialer. Vi arbejder med genanvendtporcelænoggenanvendteglasflasker, dersmeltes ned for at blivevores egen slags diamanter. Det sølv, vi bruger, er 100 % genanvendt, ogguldbelægningen er 18k guld. Voresrustfrit stål er mindst 80 % genanvendt, ogguldbelægningen er PVD-belægning med 24k guld, der aldrig falmer. Alle materialer er ogsåblevetnikkeltestet. Det giver os ro i sindet at vide, at vi ikkeødelægger naturen, men derimodbevarer det, derallerede er der. Vi samarbejder med fabrikker, der har forpligtet sig tileneståendehåndværkog etiske metoder.